Služby
 

Hotel Taxi

Naša spoločnosť ponúka, v oblasti osobnej prepravy hotelových hostí, spoluprácu poskytovateľom hotelových služieb v regióne Bratislavy. Sme si vedomí, že Vašim cieľom je maximálna spokojnosť Vašich zákazníkov s poskytovanými službami Vášho hotela a teda aby sa k Vám radi opätovne vracali.

Naša spoločnosť ponúka jednotný vysoký štandard Taxi služieb založený na prevádzkovaní vlastného vozového parku. Našim cieľom je poskytnúť našim zákazníkom bezpečnú, rýchlu a komfortnú prepravu. Rovnako ako Vašim, aj našim prvoradým cieľom je priniesť našim zákazníkom mimoriadnu kvalitu.

Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s ponukou na spoluprácu, ktorá Vám umožní doplniť portfólio Vašich služieb o služby Hotel Taxi našej spoločnosti, služby vysokého štandardu a mimoriadnej kvality.
Domov   |   Destinácie
Ochrana osobných údajov   |   © 2006-2024 Airport Driver