A személyes adatok védelme

Személyes adatok

Az Airport Driver társaság ("társaság") személyszállítást végez az ügyfelek széles körében szerte Európában. Hogy a szolgáltatásait folyamatosan végezni tudja a társaság rákényszerül okvetlenül szükséges személyi adatok megszerzésére, összegyűjtésére és feldolgozására.

Mivel a személyes adatok közzététele az ügyfelek számára különösen érzékeny terület, a személyes adatok védelmének bebiztosítása a társaság egyik legfontosabb érdeke. A személyes adatok megszerzésének, összegűujtésének és feldolgozásának folyamata magasfokú felelosséget és gondoskodást igényel a társaságtól.

A társaság főleg a következő tevékenységek miatt vagy velük kapcsolatban gyujti, szerzi és dolgozza fel a személyes adatokat:

Személyes adatok alatt, amelyeket a társaság szolgáltatásnyújtás vagy kisérőakció bebiztosítása miatt kér, értendők főleg az ügyfél keresztneve, vezetékneve, postai és e-mail címe, telefonszáma. Az a személy, aki foglalást intéz, köteles a társaságnak hozzáférhetővé tenni azon személyes adatait,amelyeket a társaság megjelöl.

A fent említett személyes adatokat a társaság konkrét feldolgozás céljából szerzi, gyujti és dolgozza fel a megfelelő terjedelemben.

Szállítás foglalása

A fent említett személyes adatok, amelyeket szállítás foglalása alkalmából nyújt a megrendelő, bebiztosítja az ügyfél számára a kérvény időben történő elbírálását és az ügyfél elszállítását a célállomásra.

Az így szerzett adatok a későbbi esetekben lehetővé teszik kapcsolat létesítését az ügyféllel, amennyiben változás történik a foglalásban, szállításban, ami érinti a megrendelését.

Versenyek, játékok és reklámakciók

Amennyiben az ügyfél szeretne részt venni a társaság által szervezett versenyekben, játékokban és reklámakciókban, szükséges a személyes adatainak közlése a verseny lebonyolítása, az eredmények kiértékelése és a győztesek elérése érdekében.

A versenyeken, játékokon és reklámakciókon való részvétel önkéntes és azt jelenti, hogy az így szerzett személyes adatok a társaság adatbázisába kerülnek. A résztvevők számára az adatbázisba kerülés azt jelenti, hogy ingyenesen kaphatnak információkat a társaság legújabb akcióiról, tevékenységéről e-mailen keresztül.

A résztvevők bármikor kérhetik adatbázisból való kitörlésüket szintén e-mailen keresztül.

Cookies

A cookies maradék információk, amelyeket a használó számítógépének memóriája tárol és lehetővé teszi a társaság számára az ügyfél azonosítását anélkül, hogy a személyes adatait minden foglalásnál megismételné, Ezek az adatok automatikusan megjelennek a felhasználó számítógépének képernyőjén. A felhasználó beállíthatja a számítógépet úgy, hogy cookies ne legyen tárolva a számítógép memóriájában.

Panaszok és reklamációk

A panaszok és reklamációk elbírálásánál szükséges a fent említett adatokon kívül még más adatokat is hozzáférhetővé tenni a társaságnak, mint például számlaszám, a bank neve, amelyben a panaszos számláját vezetik.

A személyes adatok szerzése, összegyűjtése és feldolgozása

A társaság a személyes adatokat kizárólag az ügyféllel folytatott közvetlen telefon- vagy személyes beszélgetés alapján szerzi, gyűjti és dolgozza fel vagy számítógépes rendszer, az ügyfél internetes oldalának segítségével. Az ügyfél személyes adatai kizárólag számítógépes formában raktározódnak a társaság számítógépes adatbázisának rendszerében.

A személyes adatok védelme és harmadik személy számára való kiadása

A személyes adatokhoz a társaság korlátozott számú munkatársa férhet hozzá, akiket köt a hallgatási kötelezettség. Az ügyfelek személyes adatait a társaság csakis a legszükségesebb terjedelemben adja ki a szerződéses partnereknek és kizárólag a szolgáltatás bebiztosítása céljából a személyszállítással kapcsolatban, vagy az állami szerveknek, abban az esetben, ha ez szükséges az érvényben lévő jogi előírások szerint.A társaság név szerint egységben a Smernica c. 2004/82/EC és a végrehajtó törvény 588/2005 értelmében köteles a rendőrség kérésére a határátkelőhelyen törvényes keretek között személyes adatokat közölni az utasokról, aki átlépik Szlovákia határát.

A személyes adatokat a társaság nem teszi nyilvánossá.

Beleegyezés

A társaság szolgáltatásainak igénybevételével és az általa szervezett rendezvényen való részvétellel az ügyfél vagy résztvevő beleegyezik, hogy személyes adatait összegyűjtsék, feldolgozzák a fent említett módon. Abban az esetben, ha az ügyfél igénybe veszi a társaság szolgáltatásait vagy részt vesz az általa szervezett rendezvényen köteles személyes adatait a meghatározott mértékben hozzáférhetővé tenni.

Az ügyfél jogosult a személyes adatainak kiadásával és feldolgozásával kapcsolatban a személyes adatai védelmére a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 428/2002 számú törvénye értelmében, későbbi előírások az Európai Parlament Irányelvei és Tanácsa 1995. október 24. 95/46 ES az egyén védelme az adatok feldolgozásánál és ezen adatok szabad áramlásáról / Ú.v. ES, L 281, 23. 11 1995/ az Európai Parlament és Tanács rendelete értelmében / 2003 szeptember 29. 1882/2003/ /Ú.v. EÚ L284, 31.10.2003/.

Otthon   |   Célállomások   |   Nyelv
A személyes adatok védelme   |   © 2006-2024 Airport Driver